.

T-Rijbewijs - voor wie en hoe?

 

Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie aangaande het T-Rijbewijs, algemene werkwijzes en specifieke werkwijze van het CTR.

Waarom het T-Rijbewijs ?
De belangrijkste reden voor de invoering van het T-Rijbewijs is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Er gebeuren nu namelijk relatief veel ongelukken met landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT’s) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en), waarbij vooral andere weggebruikers zoals voetgangers en fietsers gevaar lopen. In tegenstelling tot alle andere soorten voertuigen is het jaarlijks aantal slachtoffers door ongelukken met LBT’s de laatste jaren niet gedaald. Bovendien zijn agrarische bedrijven steeds groter geworden en dus ook de trekkers, werktuigen en oogstmachines. Maar denk ook aan mobiele kranen, shovels, etc..waar menig loonwerker mee over de openbare weg rijdt.  
De invoering van het T-rijbewijs moet de rijvaardigheid van de bestuurders verbeteren. De verwachting is dat het verkeer veiliger wordt omdat bestuurders van LBT’s en MMBS’en beter weten hoe ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Voor alle andere gemotoriseerde voertuigen (van scooters tot vrachtwagens) is al een rijbewijs nodig, en vanaf 1 juli 2015 dus ook voor de LBT’s en MMBS’en. Nederland is één van de laatste landen in Europa waar een T-rijbewijs ïs ingevoerd.
Praktisch betekend dit, dat dus nu niet alleen tractor chauffeurs een T-Rijbewijs moeten hebben. Maar bijvoorbeeld ook chauffeurs van een oogstmachine, mobiele kraan, shovel, heftruck met trekhaak en/of breder dan 1,3 meter, overige grondverzet en bouwmachines, gras maaier breder dan 1,3 meter of andere park onderhoud machines !

Wie moet het T-Rijbewijs halen?
Alle bestuurders van een LBT en MMBS op de openbare weg dienen in het bezit te zijn van een T-rijbewijs.
Het T-rijbewijs geldt in principe voor alle LBT’s en MMBS’en. Er zijn twee uitzonderingen.
1. LBT’s en MMBS’en die: inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant niet breder zijn dan 1,3 meter en die worden gebruikt voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Deze voertuigen mogen niet zijn voorzien van de mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine te trekken.
2. Voor heftrucks, die niet breder zijn dan 1,3 m, zonder aanhangwagen of verwisselbare getrokken machine, en die worden gebruikt voor het laden en lossen in de directe omgeving van een fabriekshal of magazijn is geen T-rijbewijs nodig. De scholing voor bestuurders van heftrucks die nu al verplicht is op basis van ARBO-wetgeving blijft gewoon bestaan. Maar ook voor de heftruck geldt dat het niet voorzien mag zijn van enig trekhaak !

Overgangsregeling voor het T-Rijbewijs

Ben je al in het bezit van een trekkercertificaat of een B- of C-rijbewijs dan gelden er verschillende overgangsregelingen.

B-Rijbewijs
Ik heb mijn B-rijbewijs. Moet ik mijn T-rijbewijs halen?

JA !. Als je na 1 Juli 2015 je B-Rijbewijs haalt, moet je ook een apart T-Rijbewijs behalen om met een LBT of MMBS de openbare weg op te gaan.
Als je vóór 1 juli 2015 een B-rijbewijs behaalt hebt, mag je hiermee in de periode tussen 1 juli 2015 en de datum waarop je rijbewijs verloopt, een LBT en MMBS besturen. Bij verlening/vernieuwing van je B-Rijbewijs kun je in dit geval je T-Rijbewijs bij laten schrijven. 
Na de overgangsperiode (juli 2015 - juli 2025) is het niet meer mogelijk een B-rijbewijs om te wisselen voor een rijbewijs B + T.

Dus.had je op 1 Juli 2015 nog geen B-rijbewijs, dan moet je dus altijd een T-rijbewijs gaan behalen om een  LBT of een MMBS te mogen besturen op de openbare weg ! Het is dus niet zo dat als je later je B-Rijbewijs gaat halen, dat je dan wel met een LBT of een MMBS de weg op mag !
Ook al wordt je 17 of 18 en ga je een B-Rijbewijs halen ná 1 Juli 2015, moet je dus toch apart je T-rijbewijs halen !

Ik heb mijn B-rijbewijs op mijn 17e behaald via 2toDrive voor 1 Juli 2015. Mag ik een LBT besturen en heb ik ook recht op het T-rijbewijs?
Ja, maar pas nadat je 18 jaar bent geworden. Dan hoeft er geen begeleider meer mee en is een begeleiderspas niet meer nodig. Overigens geldt dit alleen als je het B-rijbewijs voor 1 juli 2015 hebt behaald.

Ik heb een B-rijbewijs en ik kan/wil niet wachten op mijn T-rijbewijs tot mijn verlenging. Kan ik hem al eerder krijgen?
Ja, vanaf 1 juli 2015 kun je een B-rijbewijs omwisselen voor een B + T-rijbewijs, maar alleen als je het B-rijbewijs vóór 1 juli 2015 hebt behaald.
De kosten zijn voor eigen rekening. Het eerder omwisselen is alleen noodzakelijk als je in het buitenland op een tractor wil rijden. Zo hebben Duitsland en België hun eigen rijbewijzen voor landbouwvoertuigen. Verder is het niet noodzakelijk om direct om te wisselen, want als je voor 1 juli 2015 je B-rijbewijs hebt gehaald, mag je tot het moment van vernieuwing gewoon een LBT of MMBS besturen.

C-Rijbewijs
Ik heb mijn C-rijbewijs. Moet ik mijn T-rijbewijs halen?
Nee. Ben of kom je in het bezit van een C-rijbewijs, dan wordt de categorie T bijgeschreven op je verzoek. Vraag het wel !
Gedurende de overgangsperiode mag je met een geldig C-rijbewijs, zonder dat de categorie T expliciet is bijgeschreven,  een LBT of MMBS besturen.
Uiteraard geldt dat je een C-Rijbewijs pas kunt behalen op het moment dat je 18 jaar wordt.

Trekkercertificaat
Ik heb een trekkercertificaat, maar geen B-rijbewijs. Moet ik mijn T-rijbewijs halen?
Nee, maar door de invoering van het T-rijbewijs komt het trekkercertificaat wel te vervallen.
Tot één jaar na de invoering (dus tot 1 juli 2016) kun je het trekkercertificaat omwisselen voor een T-rijbewijs. Vanaf 1 juli 2016 is het trekkercertificaat niet meer geldig en kan het niet meer worden omgewisseld voor een T-rijbewijs. Je zal dan het T-rijbewijs apart moeten gaan halen. Dus zorg dat je tijdig je trekkercertificaat voor 1 juli 2016 hebt omgewisselt voor een T-Rijbewijs ! 

 
T-opleiding, wat houdt het in ?
Om het T-Rijbewijs te halen moet U een theorie gedeelte en een praktijk gedeelte behalen middels examens bij het CBR-CCV.
Het CTR verzorgt zowel de theorie- als de praktijklessen.
Het aanbod van het CTR vind je op de volgende webpagina onder de link : " Aanbod en Aanmelden Rijopleiding T "

Theorie :
Het theorie-examen kan vanaf 15,5 jaar behaald worden en het praktijkexamen vanaf 16 jaar.
Lessen op de openbare weg is pas toegestaan vanaf 16 jarige leeftijd !
Maar je kunt dus al wel op 15,5 jarige leeftijd je theorie behalen. Je theorie certiftaat is 18 maanden geldig !
Het CTR biedt je een E-learning programma aan, waarmee je thuis zelf de theorie kunt leren.
Echter heb je altijd een begeleider van het CTR wie helpt wanneer er vragen zijn.
In de theorietoets wordt getest of de kandidaat kennis heeft van en inzicht in de : 

- risico’s die het besturen van het motorvoertuig en de voertuigcombinatie met zich meebrengen.
- verkeersregels die gelden bij het gebruik van de openbare weg.
- gedragsregels die gelden met betrekking tot het verlenen van voorrang en het voor laten gaan.
- kenmerken en de betekenis van verkeerstekens en aanwijzingen.
- permanente en gebruikseisen van het motorvoertuig en de aanhangwagen.
- voor het besturen van de voertuigen relevante bepalingen in de verkeerswetgeving.
- techniek, bediening en het onderhoud van de voertuigen en de aanhangwagen.
- milieuaspecten die het gevolg zijn van het gebruik van het motorvoertuig.
- veiligheidsaspecten gebruik van het motorvoertuig en de voertuigcombinatie op de openbare weg.
- wijze waarop lading veilig vervoerd moet worden.

Wanneer U over deze 10 bovenstaande kennispunten beschikt, U slaagt voor het theorie examen, 16 jaar of ouder bent, dan kunt U gaan lessen op de openbare weg met Uw CTR rij-instructeur. Als U dit beheerst, dan mag U op voor praktijkexamen.

Praktijk:
Onderdelen van het praktijkexamen zijn:
- Aan en af koppelen aanhanger
-
Rijklaar controle
- Verantwoord en sociaal rijgedrag
- Verkeersvaardigheid (verkeersregels en inzicht)
- Verkeersgedrag tijdens een rit
- Bijzondere verrichtingen
- Laden en lossen en lading zekeren
- Voertuigbeheersing (ook basis techniek en onderhoud)
- Ergonomie en veiligheid

 Zowel het theorie examen als het praktijk examen wordt afgelegd door het CBR-CCV !

Theorie examen :
Het theorie examen wordt afgenomen op een CBR theorie examen locatie.
Het CTR zal de kandidaat aanmelden bij de kortst bijzijnde CBR examenlocatie voor de kandidaat vanuit zijn/haar woonnlocatie.  
Accurate kennis van alle regels en geleerde stof is essentieel.
Belangrijk is het goed en zeer regelmatig studeren via E-learning en veelvuldig uzelf oefenen op oefenvragen en maak uw oefenexamens.


Praktijk examen :
Het praktijkexamen vind plaats op het CTR opleiding en examen locatie te Goor of Baak. Dit is een CBR erkende examenlocatie (POL locatie).
Als U op praktijk examen mag, moet U goed voorbereid zijn. U moet er voor zorgen dat U uitgerust bent en dat U geconcentreerd kan rijden.
Met het praktijk examen gaat U aan de examinator laten zien dat U over de benodigde kennis, rijvaardigheid en rijgeschiktheid beschikt.
Als U dit allemaal netjes en voldoende doet, dan bent U geslaagd voor het T-Rijbewijs.


Wat gaat het halen van het T-Rijbewijs me kosten ?

Door de hoge eisen aan theorie opleiding en aan de benodigde erkende lescombinatie zijn de kosten voor de T-opleiding niet te vergelijken met de oude situatie voor een "trekker certificaat". Het gaat nu immers over een volwaardig Europees Rijbewijs, te vergelijken met een CE-rijbewijs opleiding. En ook voor het CTR als opleider, is de investering in het lesmateriaal fors te noemen. Zo is de lescombintie volgens strikte voertuigeisen van het CBR-CCV uitgevoerd. Doch streven we ernaar om de tarieven voor de vaak jonge kandidaten zo laag mogelijk te houden. Uiteraard is de totale kostprijs van de T-rijbewijs erg afhankelijk van je (rij)ervaring met tractoren bij aanvang van je opleiding.
En hangt de kostprijs ook erg af van je inzet bij het bestuderen van de theorie.
Kortom, je ervaring en inzet zullen zeker sterk bepalend zijn voor de uiteindelijke totale kosten.
Voor tarieven en exacte kosten kunt U verder kijken op de volgende webpagina  : "Aanbod en Aanmelden Rijopleiding T" 
 

 

  MECHAN-CONNECT BAAK